×

Polityka prywatności sklepu www.arpoltools.pl

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat za pośrednictwem strony www.arpltools.pl, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

§ 1

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.arpoltools.pl jest ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. ul. Bałtycka 9, 86 – 031 Osielsko. NIP: 5542471193, REGON:090015922, KRS: 0000094913.

§ 2

Kontakt z Administratorem danych

Z Administratorem w sprawie przetwarzanych danych osobowych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. Listownie: ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. ul. Bałtycka 9, 86 – 031 Osielsko;

 2. Elektronicznie: store@arpol-tools.com ;

 3. Telefonicznie: +48 722292 022

 4. Za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.arpoltools.pl .

§ 3

Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).

 2. Przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)

 3. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

 4. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F)

 5. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

 6. Wysyłanie informacji o treści handlowej (newsletter). Podstawą takiego przetwarzania jest świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. (RODO art. 6 ust. 1 lit. A)

 7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z programem lojalnościowym i przyznawaniem rabatów na nasz asortyment. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora do premiowania klientów za zakupy w sklepie (RODO art. 6 ust 1 lit F)

§ 4

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem sklepu www.arpoltools.pl

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem www.arpoltools.pl podają Państwo dobrowolnie lecz są one niezbędne do wykonania naszych usług np. odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji zmówienia i wysyłki zamówionego newsletteru. Zakres danych jaki zbieramy za pośrednictwem formularzy na naszej stronie jest niezbędny do realizacji usług i tak:

 • Dane kontaktowe i teleadresowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz do realizacji zamówienia dokonanego w e-sklepie tj.: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

 • Dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.

 • Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.

§ 5

Okres przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia naszym klientom i kontrahentom praw i wolności gwarantowanych w RODO określiliśmy podstawy prawne i czas przechowywania poszczególnych kategorii danych w zależności od celu ich przetwarzania i tak, przechowujemy Państwa dane zgromadzone:

 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura,

 • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji,

 • w celu rozpatrywania reklamacji – 24 miesiące od daty zakupu,

 • w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody,

 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

§ 6

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).

W celu realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt na adres e-mail: store@arpol-tools.com .

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

§ 7

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • Podmioty świadczące usługi wsparcia IT w tym hostingu i administrowania stroną www Administratora;

 • Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora;

 • Podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne;

 • Bank prowadzący rachunek sprzedawcy;

 • Dostawcy płatności elektronicznych.

§ 8

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z oferty sklepu.

§ 9

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator profiluje dane kupujących w celu naliczania punktów w programie lojalnościowym. Szczegółowe zasady funkcjonowania programu lojalnościowego opisano na stronie www.arpoltools.pl/ProgramLojalnosciowy. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony ( IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony.

§ 11

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.arpoltools.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.arpoltools.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez www.arpoltools.pl

Nasz sklep wykorzystuje tylko niezbędne pliki cookie, które pomagają w korzystaniu ze sklepu internetowego, umożliwiając podstawowe funkcje. Witryna nie może poprawnie działać bez tych plików cookie.